Plánované rozširovanie predaja


Plánované rozširovanie predaja

Čoskoro budeme ešte bližšie k Vám. Plánujeme umiesťniť predajné ostrovčeky v nákupných centrách kde si môžete zakúpiť naše výrobky ako aj objednať väčšie množstvo zákuskov na Vaše oslavy. Občerství Vás káva na cestu.

pohár v ostrovčeku